Terapeum je psychologické pracoviště sdružující tři psycholožky, terapeutky. V naší praxi nabízíme krizovou intervenci, psychologické poradenství a dlouhodobou terapii. Pracujeme s dospělými i dětmi. Máme za to, že život je mozaika složená z mnoha střípků a každý se někdy dostaneme do situace, kdy nám do ní nějaký střípek nezapadne a začne nás trápit. Takové trápení potom může vést ke starostem, se kterými si člověk sám jen těžko poradí. Všem, kdo takové trápení prožívají, nabízíme své služby. Jednáme s klienty citlivě, respektujeme jejich názory, postoje, přání a snažíme se přizpůsobit konzultaci jejich aktuálním potřebám a starostem. Naším cílem je pomoci Vám poskládat kousky svého života opět do celku, který Vám přinese smysl a spokojenost.

Markéta Maršálková (Petrášová)

Markéta Maršálková (Petrášová)

+420 778 799 550
marsalkova@terapeum.cz
Konzultace poskytuji v pondělí, úterý,
středu a neděli v čase dle domluvy.
Psychologické poradenství a terapie
pro dospělé a děti
Petra Vazačová

Petra Vazačová
 

+420 737 766 625
vazacova@terapeum.cz
Aktuálně nepřijímám nové klienty.

Psychologické poradenství a terapie
pro dospělé a děti
Markéta Vejmělková

Markéta Vejmělková
 

+420 730 679 929
vejmelkova@terapeum.cz
Konzultace poskytuji v úterý
a pátek v čase dle domluvy.
Psychologické poradenství a terapie
pro dospělé a děti

Nabídka služeb

Terapeum nabízí krizovou intervenci, psychologické poradenství a dlouhodobou terapii. Můžete se na nás obrátit s potížemi v osobním a partnerském životě, které snižují Vaši spokojenost nebo Vám nedovolují podat dobrý pracovní výkon. Tématem v naší praxi dále bývá práce s tíživými emocemi, které lidem často znesnadňují život (pocity strachu, úzkosti, deprese, ztráta smyslu života aj.), psychosomatické potíže či obtížné vyrovnávání se s traumatickou událostí. Pomoci můžeme také se zvyšováním sebedůvěry, seberozvojem, objevováním silných stránek, asertivním jednáním aj. Při práci s klienty se řídíme etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti (PDF ke stažení).

Psychologické poradenství většinou předpokládá krátkodobější spolupráci s cílem vyřešit konkrétní problém klienta.

Pro dospělé

Poradenské konzultace s dospělými jsou často zaměřeny na aktuální psychické potíže. Spolupráce se většinou týká řešení konkrétních problémů, které klienta sužují a neumí je sám zvládnout. To může být například komunikace v rodině či zaměstnání nebo pomoc s rozhodnutím v životě. Patří sem také pomoc s překonáním krizového období způsobeného různými příčinami (rozchod s partnerem, změna zaměstnání, odchod dítěte z domu, úmrtí v rodině aj.), tzv. krizová intervence.

Pro děti

Nabízíme možnost konzultovat vývojové a výchovné potíže dětí. Rodiče se na nás obrací například s otázkou motivace dítěte, nastavováním hranic, učením správných návyků atp. Pokud se jedná o poradenství týkající se dítěte, není vždy nutná přítomnost dítěte, nejprve je na místě konzultace s rodičem.

Terapeutická péče vyžaduje zpravidla více setkání než psychologické poradenství a věnuje se potížím klienta komplexněji.

Pro dospělé

V průběhu terapie se věnujeme problémům klienta, které mu dlouhodobě nebo opakovaně brání prožívat spokojenost v jedné nebo více oblastech jeho života. Může se jednat např. o problémy v mezilidských vztazích, psychosomatické obtíže, úzkostné stavy včetně panických úzkostí, silně prožívané strachy (fobie), depresivní stavy, osobní a životní krize. Je také vhodná pro klienty, kteří mají zájem o osobní rozvoj, posílení sebevědomí či asertivity a pro ty, kteří by rádi více porozuměli sami sobě.

Pro děti

U dětských klientů se terapie soustředí na pomoc s dlouhodobějšími potížemi ve vztazích k druhým a k sobě. Tyto potíže se mohou projevovat problémy v chování (vzdorovitost, agrese, záchvaty vzteku, nezájem o druhé, potíže v začlenění mezi vrstevníky, problémy ve vztahu k sourozenci, nadměrná nebo naopak utlumená aktivita apod.), nebo problémy emočními či psychosomatickými (depresivní a úzkostné pocity, strachy a fobie, potíže se spánkem, s jídlem, nezájem o dříve oblíbené aktivity, enuréza, bolesti hlavy apod.).

Ceník

  • Individuální poradenství a terapie 600 Kč / 50 min
  • Poradenství a terapie 600 Kč / 50 min
  • Online konzultace 600 Kč / 50 min
  • První konzultace 600 Kč / 70 min
  • Konzultace o víkendu 700 Kč / 50 min
  • Consultation in English + 100 Kč

Konzultace se hradí dle individuální domluvy před setkáním či po setkání platbou na účet, nelze ji hradit ze zdravotního pojištění. Díky tomu je však možné nabídnout krátké objednací lhůty a Vaše údaje nebudou evidovány ve zdravotnické dokumentaci ani předány žádné třetí straně. Není také potřeba doporučení lékaře.

Konzultaci je třeba vždy domluvit předem, a to telefonicky nebo e-mailem. Standardní délka setkání je 50 minut, první setkání může trvat déle, nejvýše však 70 minut. Konzultace zrušená později než 24 hodin před domluveným termínem je účtována, jako kdyby se konala a je třeba danou částku uhradit.