Terapeum je psychologické pracoviště sdružující tři psycholožky, terapeutky. Máme za to, že život je mozaika složená z mnoha střípků a každý se někdy dostaneme do situace, kdy nám do ní nějaký střípek nezapadne a začne nás trápit. Takové trápení potom může vést ke starostem, se kterými si člověk sám jen těžko poradí. Všem, kdo takové trápení prožívají, nabízíme své služby. Jednáme s klienty citlivě, respektujeme jejich názory, postoje, přání a snažíme se přizpůsobit konzultaci jejich aktuálním potřebám a starostem. Naším cílem je pomoci Vám poskládat kousky svého života opět do celku, který Vám přinese smysl a spokojenost.

Markéta Maršálková (Petrášová)

Markéta Maršálková (Petrášová)

+420 778 799 550
marsalkova@terapeum.cz
Aktuálně nepřijímám nové klienty.

Petra Vazačová

Petra Vazačová
 

+420 737 766 625
vazacova@terapeum.cz
Aktuálně nepřijímám nové klienty.

Markéta Vejmělková

Markéta Vejmělková
 

+420 730 679 929
vejmelkova@terapeum.cz
Konzultace poskytuji v pondělí
a úterý v čase dle domluvy.

Nabídka služeb

Terapeum nabízí krizovou intervenci, psychologické poradenství a dlouhodobou terapii dospělým osobám. Můžete se na nás obrátit s potížemi v osobním a partnerském životě, které snižují Vaši spokojenost nebo Vám nedovolují podat dobrý pracovní výkon. Tématem v naší praxi dále bývá práce s tíživými emocemi, které lidem často znesnadňují život (pocity strachu, úzkosti, deprese, ztráta smyslu života aj.), psychosomatické potíže či obtížné vyrovnávání se s traumatickou událostí. Pomoci můžeme také se zvyšováním sebedůvěry, seberozvojem, objevováním silných stránek, asertivním jednáním aj. Při práci s klienty se řídíme etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti (PDF ke stažení).

Psychologické poradenství většinou předpokládá krátkodobější spolupráci s cílem vyřešit konkrétní problém klienta.

Poradenské konzultace s dospělými jsou často zaměřeny na aktuální psychické potíže. Spolupráce se většinou týká řešení konkrétních problémů, které klienta sužují a neumí je sám zvládnout. To může být například komunikace v rodině či zaměstnání nebo pomoc s rozhodnutím v životě. Patří sem také pomoc s překonáním krizového období způsobeného různými příčinami (rozchod s partnerem, změna zaměstnání, odchod dítěte z domu, úmrtí v rodině aj.), tzv. krizová intervence.

Terapeutická péče vyžaduje zpravidla více setkání než psychologické poradenství a věnuje se potížím klienta komplexněji.

V průběhu terapie se věnujeme problémům klienta, které mu dlouhodobě nebo opakovaně brání prožívat spokojenost v jedné nebo více oblastech jeho života. Může se jednat např. o problémy v mezilidských vztazích, psychosomatické obtíže, úzkostné stavy včetně panických úzkostí, silně prožívané strachy (fobie), depresivní stavy, osobní a životní krize. Je také vhodná pro klienty, kteří mají zájem o osobní rozvoj, posílení sebevědomí či asertivity a pro ty, kteří by rádi více porozuměli sami sobě.

Ceník

  • Individuální poradenství a terapie 1000 Kč / 50 min
  • Poradenství a terapie 1000 Kč / 50 min
  • Online konzultace 1000 Kč / 50 min
  • První konzultace 1000 Kč / 70 min
  • Konzultace o víkendu 1200 Kč / 50 min

Konzultace se hradí dle individuální domluvy před setkáním či po setkání platbou na účet. Konzultace, které poskytujeme, nenahrazují péči psychiatra či klinického psychologa a tedy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Díky tomu je však možné nabídnout kratší objednací lhůty a Vaše údaje nebudou evidovány ve zdravotnické dokumentaci ani předány žádné třetí straně. Není také potřeba doporučení lékaře. Některé zdravotní pojišťovny nabízí příspěvek na psychologické konzultace, informujte se prosím u své zdravotní pojišťovny a vybrané terapeutky na více informací.

Konzultaci je třeba vždy domluvit předem, a to telefonicky nebo e-mailem. Standardní délka setkání je 50 minut, první setkání může trvat déle, nejvýše však 70 minut. Konzultace zrušená později než 24 hodin před domluveným termínem je účtována, jako kdyby se konala a je třeba danou částku uhradit.