Mgr. Bc. Markéta Vejmělková

Markéta Vejmělková
Mgr. Bc. Markéta Vejmělková
+420 730 679 929 vejmelkova@terapeum.cz

Dobrý den, jmenuji se Markéta Vejmělková a psychologické vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor pětileté jednooborové magisterské psychologie). Zde jsem také díky svému zájmu o prohloubení znalostí v anglickém jazyce absolvovala bakalářské studium oboru Anglický jazyk a literatura. V centru mé pozornosti však byla vždy především psychologie, jako hlavní terapeutický směr jsem si vybrala KBT (o tomto směru naleznete více informací níže) a absolvovala jsem akreditovaný pětiletý výcvikový kurz kognitivně-behaviorální terapie (Mezinárodní institut KBT Odyssea). Jsem členkou České společnosti KBT (www.cskbt.cz) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii, www.czap.cz).

V průběhu uplynulých let jsem spolupracovala se sdružením CEREBRUM (vedení individuálních kognitivních tréninků pro klienty po poranění mozku), s projektem Náhradní náruč (práce s dětmi z dětských domovů) a s projektem SPOLU (práce s pacienty s afektivními poruchami v FN Brno). Dva roky jsem pracovala jako psycholog v Oblastní pedagogicko-psychologické poradně ve Vyškově, poté pět let jako školní psycholog na základní škole v Brně a jako externí lektor pro výuku psychologických seminářů na Masarykově univerzitě. Od roku 2018 se věnuji soukromé psychologické praxi a aktuálně také spolupracuji s platformou Mindwell, která poskytuje digitální kognitivně-behaviorální programy pro časté psychické problémy.

Absolvované vzdělání:

  • pětileté jednooborové studium magisterské psychologie (Filozofická fakulta MU)
  • akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, Mezinárodní KBT institut Odyssea (hlavní lektoři: Prim. MUDr. Petr Možný a prof. MUDr. Ján Praško, CSc.)
  • tříleté bakalářské studium oboru Anglický jazyk a literatura (Filozofická fakulta MU)
  • kurz Psycholog ve zdravotnictví (akreditovaný kvalifikační kurz, Filozofická fakulta MU)
  • Základy krizové intervence tváří v tvář (akreditovaný kurz MPSV ČR, "D" obč. sdružení)
  • Krizová intervence v praxi (akreditovaný kurz MPSV ČR, Diecézní charita Brno)
  • Zážitkový úvod do ACT (Institut ACT+)

Při práci s klienty využívám kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Tento terapeutický směr klade důraz na propojení lidského chování a jednání (složka behaviorální) a toho, jak člověk na určitou situaci pohlíží, co si o ní myslí (složka kognitivní). Tyto procesy jsou úzce propojené také s emocemi a fyziologickými procesy. Terapeut kognitivně behaviorálního směru se všemi těmito složkami pracuje a ve spolupráci s klientem tak zpracovává obtíže, které klienta do terapie přivedly.

Psychologické poradenství a terapie poskytuji jak v českém, tak anglickém jazyce.