Mgr. Bc. Markéta Vejmělková

Markéta Vejmělková
Mgr. Bc. Markéta Vejmělková
+420 730 679 929 vejmelkova@terapeum.cz

Dobrý den, jmenuji se Markéta Vejmělková a psychologické vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde jsem také díky své lásce k anglickému jazyku absolvovala bakalářské studium oboru Anglický jazyk a literatura, v centru mého zájmu však byla vždy především psychologie. V průběhu uplynulých let jsem spolupracovala se sdružením CEREBRUM (vedení individuálních kognitivních tréninků pro klienty po poranění mozku), s projektem Náhradní náruč (práce s dětmi z dětských domovů) a s projektem SPOLU (práce s pacienty s afektivními poruchami v FN Brno). Dva roky jsem působila jako psycholožka v Oblastní pedagogicko-psychologické poradně ve Vyškově. Aktuálně pracuji jako školní psycholožka, externí lektorka na Pedagogické fakultě MU a poskytuji individuální psychologické poradenství a terapie.

Další vzdělání:

  • Základy krizové intervence tváří v tvář (akreditovaný kurz MPSV ČR, "D" obč. sdružení)
  • Krizová intervence v praxi (akreditovaný kurz MPSV ČR, Diecézní charita Brno)
  • Dynamika problémového chování dětí (akreditovaný kurz MŠMT ČR, Mansio)
  • Psycholog ve zdravotnictví (akreditovaný kvalifikační kurz, Filozofická fakulta MU)

Po dokončení studií jsem nastoupila na akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea), nyní jsem v jeho posledním supervizním roce. Tento terapeutický směr klade důraz na propojení lidského chování a jednání (složka behaviorální) a toho, jak člověk na určitou situaci pohlíží, co si o ní myslí (složka kognitivní). Tyto procesy jsou úzce propojené také s emocemi a fyziologickými procesy. Terapeut kognitivně behaviorálního směru se všemi těmito složkami pracuje a ve spolupráci s klientem tak zpracovává obtíže, které klienta do terapie přivedly.

Psychologické poradenství a terapie poskytuji jak českém, tak anglickém jazyce.